Taal en rekenen

  

Het Marcanti College besteedt extra aandacht aan taal en rekenen.

Taalbeleid

  • De ontwikkeling van het Nederlands loopt als een rode draad door ons onderwijs.
  • Marcanti heeft een taalwerkgroep. Hierin zitten docenten van de verschillende secties.
  • Ongeveer 3 keer per jaar organiseren wij een week waarin lezen centraal staat.
  • Marcanti volgt de taalontwikkeling van leerlingen nauwkeurig. Als het nodig is, krijgen leerlingen steunles of remedial teaching.
  • Alle leerlingen krijgen in de 1e klas extra Nederlands.
  • Wij geven niet alleen in deze extra uren of bij het vak Nederlands aandacht aan taalbegrip en taalbeheersing. Ook de docenten van de andere vakken betrekken dit bij hun lessen.  

Rekenen

  • Op Marcanti College zijn de docenten extra opgeleid in het vak rekenen.
  • Sinds schooljaar 2013/­2014 is er een landelijk verplichte rekentoets. Ook voor leerlingen die geen wiskunde kiezen. Rekenen zit geïntegreerd in het vak wiskunde.
  • Leerlingen die veel moeite hebben met rekenen krijgen steunles aangeboden.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.