Beleid tegen pesten

Hoe gaan wij met elkaar om op het Marcanti College?

Onze omgangsregels

Pestprotocol Marcanti College

In het pestprotocol leest u wat wij tegen pesten doen. Inhoud:

  1. Vooraf: het doel van het pestprotocol.
  2. Pesten: wat is het, hoe wordt er gepest, de gepeste leerlingen en de pester.
  3. Het pestprotocol: uitgangspunten, vijfsporenaanpak, maatregelen om pesten te voorkomen.
  4. Het stappenplan na een melding van pesten.
  5. Digitaal pesten of cyberpesten: wat is het, stappenplan na een melding.
  6. Bijlagen, met onder andere tips voor leerlingen, handige links en films over pesten.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

De wet verplicht het onderwijsveld om een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te hebben. Het doel van deze verplichting is dat sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gaat dus om misbruiksituaties in de privésfeer en voor situaties in de huiselijke sfeer.

blijf op de hoogte via:

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.