Medezeggenschap

 

Meedenken over informatie, faciliteiten en meer

Elke Esprit school heeft een medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft Esprit Scholen 2 gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR). Eén voor het basisonderwijs (PO) en 1 voor voortgezet onderwijs (VO).
Het medezeggenschapsstatuut van Esprit Scholen beschrijft de inrichting van de medezeggenschap, de informatievoorziening en de faciliteiten.

 

Medezeggenschapsreglement

Het College van Bestuur is de gesprekspartner van de GMR PO en van de GMR VO. Het medezeggenschapsreglement voor de GMR VO beschrijft onder meer de omvang en samenstelling van de GMR, de verkiezingen en de taken en bevoegdheden van de GMR.

 

Wilt u meedenken?

U kunt zich opgeven bij de voorzitter van de MR van Marcanti College. Stuur een mail naar: vmr@marcanti.espritscholen.nl

 

blijf op de hoogte via:

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.