Organisatie

In dit submenu leest u hoe zaken als bestuur, medezeggenschap, (maatschappelijke) zorg, schoolboeken en de ouderbijdrage bij Marcanti College georganiseerd zijn.

Daarnaast vindt u een overzicht van regels. Bijvoorbeeld op het gebied van, verzuim, geschillen en hoe we met elkaar omgaan en pesten tegengaan.