Marcanti College

Jouw kans op meer!

Het Marcanti College is een vmbo-havo school voor leerlingen met het basisschooladvies basis, kader +/- lwoo, theoretisch +/- lwoo, havo of vwo.

Alle Corona vragen kunt u mailen naar corona@marcanti.espritscholen.nl

11-05-2020

Brief Versoepeling maatregelen onderwijs

   

22-04-2020

Brief Verlenging sluiting VO scholen

  

17-04-2020

Brief examenleerlingen inhalen DVPR    

   

15-04-2020

Brief examenleerlingen - Voorbereiding SE’s

   

09-04-2020

Brief Schoolexamens 2019 2020 4BK

Brief Schoolexamens 2019 2020 4T en 5 Havo

   

03-04-2020

Brief examenleerlingen HAVO_planning SE

Brief examenleerlingen VMBO BK_planning SE

Brief examenleerlingen VMBO T_planning

SEBrief leerlingen leerjaar 3 en Havo 4_schoolexamens

Brief leerlingen leerjaren 1 en 2_verlengde schoolsluiting

   

02-04-2020

Brief examenleerlingen Havo

Brief examenleerlingen VMBO B_K

Brief examenleerlingen VMBO T

   

31-03-2020

Graag willen we u, als ouders, tips geven om in deze bijzondere tijd het zo prettig mogelijk te maken thuis met het gezin. Het kan best een uitdaging zijn om alles goed te laten verlopen en de sfeer goed te houden.

Het advies is om zoveel mogelijk proberen te bewegen en structuur aan te brengen door een dagschema te maken (ook voor kleine kinderen).

Op deze pagina vindt u links naar websites die u hierin kunnen ondersteunen en hulpmiddelen hoe je aan je kinderen uitleg geeft over het corona-virus.

Heeft u vragen of behoefte aan steun, dan kunt u terecht bij de ouder Kindadviseur. De Ouder Kindadviseur is er om mee te denken en oplossingen te zoeken en door te verwijzen als dat nodig is.

Zij is bereikbaar via l.vanschooten@oktamsterdam.nl of 06-40116479. Werkdagen: maandag t/m donderdag, vrijdagochtend.

   

30-03-2020

Beste examenleerlingen en ouders,

Zoals in de vorige brief vermeld hadden wij jullie toegezegd voor het weekend meer duidelijkheid te geven over de examens. Hieraan hebben wij niet kunnen voldoen, omdat er verwarring is ontstaan bij alle schooldirecteuren door de opdracht van de minister van onderwijs, de heer Slob.

De verwachting is dat de minister hier morgen, dinsdag 31 maart, meer duidelijkheid over gaat geven. Daarnaast zijn ook de richtlijnen van het RIVM nog steeds niet duidelijk over hoe je de schoolexamens in de school mag afnemen en is de aangepaste slaag/zak regeling nog niet bekend.

Aangezien het Marcanti College het juiste wil doen in jullie belang hebben we besloten om eerst de besluiten van morgen af te wachten. Zodra er duidelijkheid is zullen wij die met jullie delen middels een brief.

Blijf je mailbox en de website dus goed in de gaten houden.

   

25-03-2020

Via de website www.qpido.nl kun je elke dag anoniem chatten met een medewerker van Qpido als je vragen hebt over liefde, relaties, grenzen, seksualiteit en diversiteit. De mensen van Qpido zullen zo goed mogelijk met jullie meedenken om je vragen te beantwoorden. Ook als je je onveilig voelt thuis, kun je met Qpido praten. Anoniem betekent dat je niet je echte naam hoeft te zeggen, niet hoeft te vertellen waar je woont of op welke school je zit. Als je met Qpido chat kunnen ze met je meedenken over wat jij het beste kan doen of wie je om hulp kan vragen.

   

24-03-2020

Brief aan de ouders en leerlingen van de examenklassen: Stand van zaken examens Marcanti College

   

Corona, no joke!

23-03-2020

Corona virus

18-03-2020

Brief ouders en leerlingen examenklassen

Brief ouders en leerlingen online lesomgeving tot 6 april 2020

Handleiding Classroom voor leerlingen  

   

16-03-2020

Brief aan alle leerlingen van het Marcanti College

Brief aan de leerlingen van de examenklassen

   

15-03-2020

Beste ouders en leerlingen, 

Als bijlage verstuur ik u een brief vanuit het Esprit bestuur betreffende de maatregelen om de COVID-19 crisis te beteugelen. Vanaf 16 maart 2020 komt het reguliere onderwijs tijdelijk te vervallen. Vanaf het vijfde lesuur bieden wij opvang lessen voor leerlingen wiens ouders werken in cruciale beroepsgroepen. 

Wij begrijpen dat er veel onzekerheid is en vragen zijn. Voor onze examenleerlingen volgen er later deze week nadere instructies en ook over andere manieren van lesgeven zullen we u informeren zodra dit duidelijk is. Wij realiseren ons dat de impact van deze maatregelen erg groot kan zijn voor u, maar wij staan achter de urgentie. 

Zodra wij u meer kunnen informeren zullen wij u hierover berichten op de website en via de mail. 

Met vriendelijke groet,

Steven Tan

Directeur Marcanti College