Tegemoetkoming Studiekosten

De meeste gemeenten hebben een aparte regeling voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs zijn de schoolboeken gratis.

De gemeente Amsterdam biedt een scholierenvergoeding tot maximaal € 325 per kind aan ouder(s)/verzorger(s) met een laag inkomen. Daarnaast geeft de gemeente Amsterdam computers aan leerlingen in het voortgezet onderwijs die opgroeien in huishoudens met een laag inkomen.

Klik hier voor de Scholierenvergoeding

Klik hier voor de aanvraag van een gratis laptop of tablet voor middelbare school

Bijzondere bijstand
Soms is een beroep op de Bijzondere Bijstand mogelijk. Kijk voor meer informatie op de site van Dienst Werk en Inkomen (DWI) van de gemeente Amsterdam of bel (020) 346 36 84. Voor excursies en activiteiten kunt u een beroep doen op het noodfonds van de school. Hiervoor neemt u contact op met onze schoolleiding.

Bekijk informatie bijzondere bijstand van DWI