Studiekosten

Kosten voor voorzieningen, onderwijskundige projecten, introducties, excursies, schoolreizen, culturele en sportieve activiteiten etc. worden niet door de overheid vergoed. Omdat deze voorzieningen en activiteiten het onderwijs ondersteunen en bijdragen aan een goede en plezierige leeromgeving vraagt het Marcanti College hiervoor een vrijwillige bijdrage aan de ouders.

Schoolboeken en borg

Het Marcanti College werkt samen met Iddink. De boeken zijn gratis. Er is een vrijwillige borg. De borg wordt aan het eind van elk schooljaar verrekend met eventuele schade aan boeken. Betaalt u vooraf het borgbedrag niet? Als u de boeken niet correct inlevert, ontvangt u achteraf een rekening van Iddink. Wij adviseren om het borgbedrag daarom vooraf te voldoen.  

Vrijwillige Ouderbijdrage
De ouderbijdrage bedraagt €100 en bestaat uit 4 onderdelen. De bedragen worden ieder schooljaar opnieuw bepaald.

Huur kluisje €15
Collectieve verzekering €7,50
Bijdrage schooladviesraad €7,50
Bijdrage leerling activiteiten €70
TOTAAL €100

Chromebook
Op het Marcanti College werken leerlingen in alle klassen met een Chromebook. De kosten hiervoor zijn in rekening voor de ouders/ verzorgers. Voor de aanschaf is het Marcanti College een samenwerking aangegaan met Smart2Scool. Als u het Chromebook via deze organisatie aanschaft, draagt de school €100 bij in de kosten. Er kan gekozen worden tussen éénmalige betaling of betaling in 48 termijnen.

Betaling ineens €403
Betaling gespreid €514

Deze bedragen zijn inclusief een 4-jarige verzekering en een beschermhoes.

Het bovenstaande geldt voor leerlingen die starten in leerjaar 1. Ook zij-instromers kunnen via Smart2Scool een Chromebook aanschaffen. Omdat deze leerlingen meestal korter aan onze school verbonden zullen zijn, gelden voor hen aparte regelingen.

Klik hier voor meer informatie over het Chromebook.

Bijdrage activiteiten, reizen en excursies
Reizen en excursies vallen ook onder de vrijwillige ouderbijdrage, dus ook hiervoor geldt dat deelname niet verplicht is. De toelating van de leerling tot de school is ook niet afhankelijk van de betaling van deze vrijwillige ouderbijdrage.

Bijkomende kosten
Af en toe komt het voor dat Marcanti een extra bijdrage vraagt. Leerlingen moeten zelf zorgen voor een geldig openbaarvervoerbewijs als wij met leerlingen naar een buitenschoolse activiteit ergens in de stad gaan. Ook voor schoolreisjes en schoolfeesten vragen we soms een kleine bijdrage. Voor meerdaagse excursies worden de kosten apart in rekening gebracht. Dit verschilt per leerjaar.

Schoolspullen
Verder moet u zelf schoolspullen kopen, zoals schriften, schrijfgerei, een goede schooltas een rekenmachine, geodriehoek, passer en oordopjes.