Studiekosten

Kosten voor voorzieningen, onderwijskundige projecten, introducties, excursies, schoolreizen, culturele en sportieve activiteiten etc. worden niet door de overheid vergoed. Omdat deze voorzieningen en activiteiten het onderwijs ondersteunen en bijdragen aan een goede en plezierige leeromgeving vraagt het Marcanti College hiervoor een vrijwillige bijdrage aan de ouders.

Schoolboeken en borg

Het Marcanti College werkt samen met boekenhuis Van Dijk Educatie. De boeken zijn voor dit schooljaar gratis. Er is een vrijwillige borg van € 75. De borg wordt aan het eind van elk schooljaar verrekend met eventuele schade aan boeken. Betaalt u vooraf het borgbedrag niet? Als u de boeken niet correct inlevert, ontvangt u achteraf een rekening van Van Dijk Educatie. Wij adviseren om het borgbedrag daarom vooraf te voldoen.  

Vrijwillige Ouderbijdrage
De ouderbijdrage bedraagt €100 en bestaat uit 4 onderdelen. De bedragen worden ieder schooljaar opnieuw bepaald.

Huur kluisje €15
Collectieve verzekering €7,50
Bijdrage schooladviesraad €7,50
Bijdrage leerling activiteiten €70
TOTAAL €100

Chromebook
Op het Marcanti College werken leerlingen in alle klassen met een Chromebook. De kosten hiervoor zijn in rekening voor de ouders/ verzorgers. Er kan gekozen worden tussen éénmalige betaling of betaling in 48 termijnen.

Betaling ineens €339
Betaling gespreid €452

In deze bedragen zijn inclusief een 4-jarige verzekering en een beschermhoes.
Klik hier voor meer informatie over het Chromebook.

Bijdrage activiteiten, reizen en excursies
Reizen en excursies vallen ook onder de vrijwillige ouderbijdrage, dus ook hiervoor geldt dat deelname niet verplicht is. De toelating van de leerling tot de school is ook niet afhankelijk van de betaling van deze vrijwillige ouderbijdrage.

Bijkomende kosten
Af en toe komt het voor dat Marcanti een extra bijdrage vraagt. Leerlingen moeten zelf zorgen voor een geldig openbaarvervoerbewijs als wij met leerlingen naar een buitenschoolse activiteit ergens in de stad gaan. Ook voor schoolreisjes en schoolfeesten vragen we soms een kleine bijdrage. Voor meerdaagse excursies worden de kosten apart in rekening gebracht. Dit verschilt per leerjaar.

Schoolspullen
Verder moet u zelf schoolspullen kopen, zoals schriften, schrijfgerei, een goede schooltas een rekenmachine, geodriehoek, passer en oordopjes.