Studiekosten

De schoolboeken zijn - dit schooljaar - gratis. De vrijwillige borg is € 75.
Met de opbrengsten van de ouderbijdrage – dit schooljaar € 160 – betaalt Marcanti College veel nuttige en noodzakelijke activiteiten. Daarnaast vragen wij u soms om een extra bijdrage en zijn er aanschafkosten voor schoolspullen. 

Schoolboeken en borg

Het Marcanti College werkt samen met boekenhuis Van Dijk Educatie. De boeken zijn voor dit schooljaar gratis. Er is een vrijwillige borg van € 75. De borg wordt aan het eind van elk schooljaar verrekend met eventuele schade aan boeken. Betaalt u vooraf het borgbedrag niet? Als u de boeken niet correct inlevert, ontvangt u achteraf een rekening van Van Dijk Educatie. Wij adviseren om het borgbedrag daarom vooraf te voldoen.  

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage bedraagt € 160 en bestaat uit 3 bijdragen. De bedragen worden ieder schooljaar bepaald.

  • Een bijdrage voor het activiteitenfonds.
  • Een bijdrage extra leermiddelen.
  • Een vrijwillige bijdrage voor het ouderfonds.

Bekijk uitvoerige specificatie

Bijdrage activiteitenfonds

Met deze bijdrage betalen we de activiteiten die we voor onze leerlingen organiseren, zoals sportdagen, excursies, culturele activiteiten en klassenactiviteiten. Het bedrag is in het schooljaar 2014/2015 € 100. Voor havo 4 is dit bedrag € 85 en voor havo 5 € 95.  

Bijdrage Extra leermiddelen

Bestemd voor de overige leermiddelen, zoals projectboeken, teken- en handvaardigheidsmateriaal, gereedschappen, et cetera. Het bedrag is in schooljaar 2014/2015 € 45.  

Vrijwillige bijdrage Ouderfonds

Deze bijdrage is voor onze school belangrijk, maar de bijdrage is vrijwillig. Het ouderfonds gebruiken we voor de organisatie van feestelijke diploma-uitreiking, introductieprogramma’s en bijzondere culturele activiteiten. Het bedrag is in schooljaar 2014/2015 € 45.

Bijkomende kosten

Af en toe komt het voor dat Marcanti een extra bijdrage vraagt. Leerlingen moeten zelf zorgen voor een geldig openbaarvervoerbewijs als wij met leerlingen naar een buitenschoolse activiteit ergens in de stad gaan. Ook voor schoolreisjes en schoolfeesten vragen we soms een kleine bijdrage. Voor meerdaagse excursies worden de kosten apart in rekening gebracht. Dit verschilt per leerjaar.

Schoolspullen, en print- en kluispas

Verder moet u zelf schoolspullen kopen, zoals schriften, schrijfgerei, een goede schooltas een rekenmachine, geodriehoek, passer en oordopjes. Leerlingen krijgen van school een pasje waarmee zij kunnen printen, kopiëren en hun kluisje openen. Aan het begin van ieder schooljaar bedraagt het tegoed €10. Voor een zwart afdruk wordt 5 cent en voor een kleurendruk 10 cent afgetrokken van het tegoed. Als het tegoed op is, waardeert de leerling door bijbetaling het tegoed op. Bij verlies of beschadiging kost een nieuw pasje €5.