Ouderbijdrage

Met de opbrengsten van de ouderbijdrage – dit schooljaar € 160 – betaalt Marcanti College veel nuttige en noodzakelijke activiteiten. Daarnaast vragen wij u soms om een extra bijdrage en zijn er aanschafkosten voor schoolspullen. 

Ouderbijdrage: 3 bijdragen

De ouderbijdrage bedraagt € 160 en bestaat uit 3 bijdragen.

  • Een bijdrage voor het activiteitenfonds.
  • Een bijdrage extra leermiddelen.
  • Een vrijwillige bijdrage voor het ouderfonds.

Bekijk uitvoerige specificatie

Bijdrage activiteitenfonds

Met deze bijdrage betalen we de activiteiten die we voor onze leerlingen organiseren. Zoals sportdagen, excursies, culturele activiteiten en klassenactiviteiten. Het bedrag is in het schooljaar 2014/2015 € 100. Voor havo 4 is dit bedrag € 85 en voor havo 5 € 95.  

Bijdrage Extra leermiddelen

Bestemd voor de overige leermiddelen, zoals projectboeken, teken- en handvaardigheidsmateriaal, gereedschappen, etc. Het bedrag is in schooljaar 2014/2015 € 45.  

Vrijwillige bijdrage Ouderfonds

Deze bijdrage is voor de school belangrijk, maar de bijdrage is vrijwillig. Het ouderfonds gebruiken we voor de organisatie van feestelijke diploma-uitreiking, introductieprogramma’s en bijzondere culturele activiteiten. Het bedrag is in schooljaar 2014/2015 € 45.

Bijkomende kosten

Af en toe komt het voor dat Marcanti een extra bijdrage vraagt. Leerlingen dienen zelf te zorgen voor een geldig vervoersbewijs voor het openbaar vervoer als wij met leerlingen naar een buitenschoolse activiteit ergens in de stad gaan. Ook voor schoolreisjes en schoolfeesten vragen we soms een kleine bijdrage. Voor meerdaagse excursies worden de kosten apart in rekening gebracht. Dit verschilt per leerjaar.

Schoolspullen en een print- en kluispas

Verder moet u zelf schoolspullen kopen, zoals schriften, schrijfgerei, een goede schooltas een rekenmachine, geodriehoek, passer en oordopjes. Leerlingen krijgen van school een pasje waarmee zij kunnen printen, kopiëren en hun kluisje openen. Aan het begin van ieder schooljaar bedraagt het tegoed € 10. Voor een zwart afdruk wordt 5 cent en voor een kleurendruk 10 cent afgetrokken van het tegoed. Als het tegoed op is, waardeert de leerling door bijbetaling het tegoed opa. Bij verlies of beschadiging kost een nieuw pasje € 5.