Klachten

Het Marcanti College doet zijn uiterste best kwalitatief hoogstaand onderwijs te leveren. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wij zoeken dan graag samen met u naar een oplossing. Op deze pagina leest u wat u bij klachten, geschillen of misstanden kunt doen.

Klachten(regeling)

Veruit de meeste klachten handelt Marcanti in goed onderling overleg en op de juiste wijze tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding af. Klachten bespreekt u eerst met de studieloopbaanbegeleider. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de schoolleiding.

Lukt het door de aard van de klacht niet om een oplossing te vinden? Of bent u ontevreden hoe Marcanti de klacht afhandelt? Iedere ouder van een leerling, leerling of medewerker van Esprit Scholen kan een beroep doen op de klachtenregeling van Esprit Scholen.

Bekijk Klachtenregeling (pdf)

Geschillen

Esprit Scholen is aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Deze stichting dient als 1 onafhankelijk loket voor het behandelen van alle geschillen binnen het onderwijs. De cao schrijft dat zo voor. Wilt u na interne afhandeling uw klacht toch nog laten beoordelen door een onafhankelijke instantie? Neem dan contact op met de Stichting Onderwijsgeschillen. Dit kan schriftelijk of per e-mail. Iedere ouder, leerling of medewerker van Esprit kan hiervan gebruikmaken.

Stichting Onderwijsgeschillen

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Postbus 85191
3508 AD  Utrecht
Telefoon: (030) 280 95 90
E-mail:  info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl  

De stichting kent de volgende commissies:

  • Commissie van Beroep
  • Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (Wet Medezeggenschap Scholen)
  • Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering
  • Landelijke geschillencommissie dgo (overleg tussen werkgevers en werknemers zonder bemoeienis van de vakbonden)