Aanmelding zij-instroom

 1. U kunt uw zoon of dochter aanmelden via het ‘digitale aanmeldformulier zij-instromer’. Aanmeldingsformulier Marcanti College
 2. Pas nadat het aanmeldingsformulier en volledige dossier door ons is ontvangen kunnen wij de aanmelding verwerken c.q. in behandeling nemen. We vragen u als ouder de school te verzoeken het dossier naar ons te versturen. Neem contact op met uw huidige school, geef aan dat u uw zoon/dochter heeft aangemeld en dat het Marcanti College het dossier nodig heeft voor het verwerken van de aanmelding.
 3. Het dossier bestaat uit:
  a) het schoolwisselaarsformulier
  b) rapportcijfers
  c) aanwezigheidsoverzicht
  d) Lwoo beschikking indien aanwezig
  e) Het oki-doc
  f) Opp indien opgesteld (verplicht bij afstroom)
  G) Relevante testgegevens en verslagen (zoals Wisc/Nio, Dyslexie/Dyscalculie verklaring enz).
 4. De contactpersoon van de huidige school kan contact opnemen met het Marcanti College (ondergetekende) indien er vragen zijn.
 5. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier en het volledige dossier zal het dossier bekeken worden door meerdere personen. Hierna zal de PLG-leider van het betreffende leerjaar contact opnemen voor het inplannen van een (online) intakegesprek.
 6. De PLG-leider zal gezamenlijk met de zorgcoördinator voor 1 juni a.s. een besluit nemen over het aannemen of afwijzen van de leerling. Dit kan indien het Marcanti College voor 15 mei a.s. over een volledig dossier beschikt. Leerlingen waarvan het dossier na 15 mei niet volledig beschikbaar is, kunnen alleen aangenomen worden als er formatieve ruimte is.
 7. Wanneer de leerling is aangenomen zal er een afspraak worden gemaakt voor de officiële inschrijving.
 8. We zijn bezig met de ontwikkeling van een kennismakingsprogramma voor zij-instromers. Zodra daar meer over bekend is, zullen we u daarvan op de hoogte brengen.
 9. Wanneer u vragen heeft over de profielen en vakken die wij aanbieden dan kunt u contact opnemen met de decaan L. Scheunhage, l.scheunhage@marcanti.espritscholen.nl

Voor overige vragen kunt u mailen naar: 
l.bruggink@marcanti.espritscholen.nl
l.scheunhage@marcanti.espritscholen.nl

Wilt u toch liever bellen, op dinsdag, woensdag en donderdagochtend tussen 9:00 en 10:00 uur is er telefonisch spreekuur via het telefoonnummer 020 606 9000