Contact met ouders

Het Marcanti College vindt contact met u als ouder belangrijk. Wij besteden daarom veel aandacht aan goede communicatie en organiseren geregeld gesprekken en bijeenkomsten met ouders. 

Ouderavonden en jaarplanning

De eerste ouderavond voor alle klassen is altijd in september. Op deze avond maakt u kennis met de mentor en krijgt u meer informatie over het onderwijs aan uw kind. Wilt u weten wanneer de verschillende activiteiten voor ouders en leerlingen plaatsvinden? Bijvoorbeeld wanneer de rapportavonden zijn of een schoolreisje? Bekijk dan regelmatig de agenda op deze website.

Magister: volg de prestaties van uw kind

Via de website krijgt u als ouder beveiligd toegang tot Magister. Hiermee blijft u op de hoogte van de vorderingen en het eventuele verzuim van uw zoon of dochter. U krijgt een eigen inlogcode. 

Goed op de hoogte blijven

Marcanti doet er alles aan om u zo goed mogelijk te informeren. Over de prestaties van uw kind, en wat er op de school of in het onderwijs speelt. We informeren u op verschillende manieren: via onze website, de lichtkrant bij de ingang van onze school, de schoolkrant, voorlichtingsavonden, ouderavonden, de Open Dag, themabijeenkomsten voor ouders, intake gesprekken, contacten met de ouderraad en persoonlijk contact.

Wilt u een gesprek? Dat kan altijd

Wilt u een gesprek met een docent, de mentor, een plg-leider of met de schoolleiding?

Bekijk de  contactgegevens

Uw betrokkenheid vinden wij belangrijk

Tijdens het schooljaar zijn er momenten waarop wij verwachten dat u zeker komt. Dit zijn de ouder- en rapportavonden. Op deze momenten krijgt u informatie over de school, en kijken we samen naar de (tussentijdse) leerresultaten van uw zoon of dochter.

Oudercommissie

De oudercommissie is een groep ouders die meehelpt om het contact tussen ouders en school, en tussen ouders onderling te verbeteren. De oudercommissie heeft ongeveer 10 leden en komt ongeveer 6 keer per schooljaar bij elkaar. De oudercommissie brengt 3 keer per jaar een ouder-nieuwsbrief uit. De oudercommissie overlegt met de school over wat goed gaat op school en wat beter kan. Ze organiseert ook voor andere ouders thema-avonden en schoolfeesten.  

e-mail: oudercie@marcanti.espritscholen.nl

Medezeggenschapsraad

Wilt u meedenken met onze school? U kunt zich opgeven voor de Medezeggenschapsraad (MR) bij de voorzitter van onze MR, de heer Smit.

e-mail: e.smit@marcanti.espritscholen.nl

Bekijk ook Medezeggenschap