Aanmelding en toelating

Inschrijfmiddagen 2021

 • alleen op afspraak tussen 8 en 19 maart

U kunt uw kind alleen bij ons inschrijven tussen 8 en 19 maart. In verband met de coronamaatregelen zult u hiervoor een afspraak moeten maken. Binnenkort zullen we u hier laten weten hoe u een afspraak met ons maakt voor de inschrijving.

Wilt u uw kind aanmelden voor Marcanti College?
De belangrijkste zaken leest u hier op een rij.
Bekijk ook de gemeentelijke website over de schoolkeuze.

Hoe verloopt het aanmeldingsproces? 4 stappen

 1. Maken voorkeurslijst met scholen.
  Ouder(s) en leerling maken een voorkeurslijst met daarop hun 1e, 2e, 3e etc. keuze van scholen. Let op: U kunt alleen VO-scholen kiezen die het onderwijs bieden dat aansluit op het basisschooladvies. Bekijk ook: Welke leerlingen kan Marcanti College plaatsen?
 2. Ontvangen print aanmeldingsformulier en voorkeurslijst
  De basisschool voert de voorkeurslijst en het basisschooladvies in een beveiligd centraal administratiesysteem, ELKK (Elektronisch Loket Kernprocedure & Keuzegids). U krijgt een print van het aanmeldingsformulier. Hierop staat de naam van de leerling, het basisschooladvies en een uniek ELKK-leerlingnummer. Ook krijgt u een print van de voorkeurslijst met scholen. Bewaar deze prints goed!
 3. Ondertekenen voorkeurslijst en voorwaarden.
  De ouder(s) ondertekenen de voorkeurslijst en verklaren dat zij akkoord gaan met de voorwaarden van loting en matching.
 4. Aanmelden op de school.
  Ouder(s) en leerling melden zich uiterlijk vrijdag 19 maart aan bij de VO-school van hun 1e voorkeur.

Wanneer meld ik me aan op de school van mijn 1e voorkeur?

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden? Dat kan tijdens de aanmeldingsperiode van maandag 8 maart tot en met uiterlijk vrijdag 19 maart 2021. Meld u alléén aan op de school van uw 1e voorkeur. 

Wat neemt u tijdens de aanmelding mee?

 • U neemt het geldige aanmeldingsformulier mee dat u van de basisschool gekregen hebt. Hierop staat de naam van de leerling, het basisschooladvies en een uniek ELKK-leerlingnummer.
 • Ook levert u een kopie van de voorkeurslijst in. Marcanti College staat daarop aangegeven als 1e voorkeur.
 • Verder hebben we een uittreksel of afschrift uit het geboorteregister van de leerling nodig. Een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de leerling mag ook.

U kunt de bovenstaande documenten ook aangetekend aan ons opsturen.

Welke leerlingen kan Marcanti College plaatsen?

Het Marcanti College kan leerlingen plaatsen met de volgende basisschooladviezen:

 • Vmbo-basisberoepsgericht
 • Vmbo-basis/kaderberoepsgericht
 • Vmbo-kaderberoepsgericht.
 • Vmbo-kaderberoepsgericht met lwoo.
 • Vmbo-theoretisch gericht (theoretische + gemengde leerweg).
 • Vmbo-theoretisch gericht (theoretische + gemengde leerweg) met lwoo.
 • Vmbo-theoretisch / havo.
 • Havo.
 • Havo / vwo
 • Vwo.

Hoe gaat het verder na de aanmelding?

 • Marcanti College controleert met het ELKK-leerlingennummer het basisschooladvies en het Oki-doc: het onderwijskundig document. Als alles in orde is, is de aanmelding hiermee bevestigd.
 • Heeft de leerling zich al op een andere VO-school aangemeld? Dan zien wij dit in het ELKK-systeem. Aanmelding  is dan niet mogelijk. In dat geval nemen wij contact op met de basisschool. We nemen ook contact op met de basisschool als we nog informatie missen.
 • De aanmelding wordt vervolgens verder behandeld in de periode maandag 9 t/m donderdag 26 maart 2019. Tijdens deze periode vindt ook loting en matching plaats.
 • U ontvangt een welkomstbrief van de VO-school waarop uw zoon of dochter is geplaatst.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

 • Vanaf schooljaar 2014-2015 bepaalt het basisschooladvies het schooltype dat uw zoon of dochter gaat volgen in het voortgezet onderwijs. De centrale cito-eindtoets is niet langer beslissend.
 • De cito-toets dient als second opinion, niet als eindoordeel.
 • Valt de cito-toets score lager uit dan verwacht wordt volgens het basisschooladvies? Dit heeft geen gevolgen voor de toelating in het voortgezet onderwijs.
 • Is de cito-toets score hoger dan verwacht? De basisschool bepaalt in overleg met de ouders of het basisschooladvies naar boven wordt bijgesteld.
 • In plaats van aparte lotingen per school, is er in Amsterdam voortaan een centrale loting. Leerlingen maken een voorkeurslijst met meerdere scholen en er wordt centraal gematcht. De kans neemt daardoor toe dat een leerling geplaatst kan worden op een school van een van zijn voorkeuren.

Meer weten?
Kijk op de website van de Gemeente: Voortgezet Onderwijs