Disciplinaire en pedagogische maatregelen

Het reglement disciplinaire en pedagogische schrijft de maatregelen voor als leerlingen handelen of zich gedragen in strijd met de voorschriften en schoolregels. Het reglement licht iedere maatregel toe. 

Bekijk Reglement disciplinaire en pedagogische maatregelen (populair)

Bekijk Reglement disciplinaire en pedagogische maatregelen (formeel)