Regels gebruik ICT voorzieningen

Leerlingen mogen zowel binnen als buiten de lessen gebruik maken van de op school aanwezige computers en op de door de leerlingen meegebrachte Chromebooks.

Ze moeten zich wel aan de volgende spelregels houden.

Regels gebruik ICT voorzieningen