Veelgestelde vragen en antwoorden

Praktisch

Mag je het schoolplein in de pauze verlaten?

Ja, dat mag, al vragen we de onderbouwleerlingen wel om in de buurt te blijven.

Hoe ziet een dag eruit op Marcanti?

Je komt binnen voor 8.30 uur, want dan begint je eerste les. Dan heb je twee lesuren en om 10.30 uur pauze. Om 10.45 uur begint de volgende les en om 12.45 uur heb je weer pauze. In de eerste klas ben je meestal uit om 14.15 of 15.15 uur.

Hoe lang duurt een lesuur?

Een lesuur duurt 60 minuten

Hoeveel leerlingen zitten er in een klas?

Gemiddeld 22, dat kan iets meer of iets minder zijn.

Marcanti is een brede school. Betekent het ook dat het een grote school is met veel leerlingen?

Nee, de school heeft nu tegen de 500 leerlingen en we verwachten dat dat ongeveer zo zal blijven.

 

Vakken

Hoe vaak per week hebben jullie kunst?

In de eerste klas elke week een blokuur kunst en een apart uur muziek. Een deel van het jaar zijn er ook mack-lessen, waar je ook voor kunst kunt kiezen.

Hoe vaak hebben jullie per week gym?

We hebben twee uur in de week bewegingsonderwijs.

Welke talen en vakken hebben jullie?

In de eerste klas Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, mens & maatschappij (een combinatie van aardrijkskunde, geschiedenis en economie), biologie, kunstvakken, muziek, bewegingsonderwijs, mentorles en llb/fm/ict.

Geven jullie zwemlessen?

De eersteklassers die nog geen zwemdiploma hebben, krijgen in het eerste jaar zwemles.

 

Huiswerk

Kan je je huiswerk op school maken?

Twee keer in de week is er ondersteuning bij het maken van huiswerk. In school zijn daarnaast speciale stilteruimtes waar je na schooltijd zelfstandig aan het werk kunt.

 

Toetsen

Wanneer een toets slecht wordt gemaakt, is er kans op een herkansing?

Heel veel toetsen hebben als doel vast te stellen wat je nog moet leren. Als je stof of vaardigheden nog onvoldoende beheerst, helpen we je om het alsnog te leren.

Kan je de vakken in verschillende niveaus volgen bijvoorbeeld wiskunde havo, begrijpend lezen vmbo t, studievaardigheden havo\vwo?

Dat kan wel in de onderbouw, maar uiteindelijk mogen we je helaas maar op één niveau examen laten doen. Dat willen we graag anders, maar is (nog) niet toegestaan door de overheid.

 

De sfeer

Is het een gemixte school?

Ja, er is een mooie mix van nationaliteiten in de school.

Geven jullie ook rondleidingen?

We kunnen nu helaas geen echte rondleidingen geven, maar op 17 februari zal er wel een online rondleiding zijn voor leerlingen uit groep 8. Je kunt je hier inschrijven voor deze rondleiding.

 

Informatie

Hoe kan ik nog meer informatie over de school krijgen?

Je kunt op de site veel informatie vinden, je kunt ook het filmpje bekijken. Op 17 februari is er een online rondleiding door de school om 16 uur, waarvoor je je hier kunt opgeven. Als je nog vragen hebt of graag iemand wil spreken, kun je de school bellen. Je kunt je vraag dan direct stellen en mocht het nodig zijn, dan word je teruggebeld.

Aanmelding

Hoe kan ik me aanmelden?

Tussen 6 en 19 maart vinden in de hele stad de aanmeldingen plaats voor het voortgezet onderwijs. Vanwege corona zal deze procedure anders verlopen dan andere jaren. Wij wachten op meer informatie over deze procedure en zullen u via deze site op de hoogte houden van de ontwikkelingen.