Jouw kans op meer!

Wij zijn een vmbo school voor leerlingen met het basisschooladvies basis, kader +/- lwoo, theoretisch +/- lwoo, havo of vwo.

Ons onderwijs is erop gericht dat alle leerlingen een diploma halen op het voor hen hoogst haalbare niveau.

Daarnaast bieden we een breed programma voor vmbo basis/kader: leerlingen krijgen het beroepsgerichte programma Dienstverlening & Producten of Zorg en Welzijn.

Het Marcanti College biedt onderwijsondersteuning op maat, zodat de kwaliteiten en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen.

 

 

Wat maakt Marcanti bijzonder?

  • Wij zijn vernieuwend door modern onderwijs dat midden in het leven van de grote stad staat.
  • De vroege selectie op de basisschool en de determinatie in de onderbouw van het VO stellen wij uit door een brede en langdurige brugklas te vormen.
  • De gemiddelde groepsgrootte van een klas is 22 leerlingen. Met deze groepsgrootte kan de docent en de studieloopbaanbegeleider veel individuele aandacht geven.
  • In onze brugklassen is altijd de mogelijkheid om op een niveau hoger te werken dan het adviesniveau. Wij leggen de focus op hoge verwachtingen van leerlingen.
  • Wij geven geen cijfers, maar door middel van directe feedback op het leerproces helpen wij onze leerlingen hun leerdoelen te bereiken.
  • Wij ondersteunen het Leren Leren en er is veel aandacht voor onderzoekend leren en vakoverstijgende projecten.
  • Per kernvak bieden wij het uitdagende niveau. Het examen kan daardoor per kernvak op niveau worden aangeboden. Bovendien biedt Marcanti een 6 jarige HTL-route. Een traject waarin de leerling het mavo- én havodiploma behaalt en wordt voorbereid op het hbo.
  • Wij vinden het belangrijk dat kinderen de kans krijgen aanwezige talenten verder te ontwikkelen. Wij doen dit door extra aandacht voor sport, kunst en cultuur. Naast de 4 uur reguliere gymlessen, zijn er voor de 1e klassen, 22 weken lang door Topscore georganiseerde sportactiviteiten.
  • Alle leerlingen werken met een Chromebook.

> Lees meer op de pagina Missie en Visie