Wat maakt Marcanti bijzonder?

Het Marcanti College is een overzichtelijke school voor leerlingen met vmbo (basis, kader, theoretisch), mavo, havo of vwo advies. Ons onderwijs is erop gericht dat alle leerlingen een diploma halen op het voor hen hoogst haalbare niveau.

Bovendien biedt Marcanti een 6 jarige HTL-route. Een traject waarin de leerling het mavo- én havodiploma behaalt en wordt voorbereid op het hbo. Daarnaast bieden we een breed programma voor vmbo basis/kader: leerlingen krijgen een intersectoraal programma Dienstverlening & Producten.
   

Extra's Marcanti

  • Modern onderwijs dat midden in het leven van de grote stad staat.
  • Brede brugklas: leerlingen kunnen langer groeien in hun ontwikkeling.
  • Lesgeven zonder cijfers: leerdoelen delen met leerlingen, het leren zichtbaar maken, feedback geven op de groei.
  • Activerende werkvormen: leerlingen leren verschillende werkvormen en samenwerkingsstructuren 
  • Studie Loopbaan en Begeleidingsuren (SLB): werken aan vaardigheden als plannen, presenteren en reflecteren.

> Lees meer op de pagina Missie en visie