Schoolresultaten

Op de site Scholenopdekaart.nl vindt u alle schoolresultaten handig bij elkaar. Op de site van de Inspectie van het Onderwijs vindt u kwaliteitskaarten van 4 scores, gebaseerd op een 3jaars-gemiddelde.

Scholen op de kaart

Scholen op de kaart is een website van de VO-raad waar u allerlei schoolresultaten bekijkt. Bijvoorbeeld slagingspercentages, examencijfers per vak, doorstroom naar vervolgopleidingen en tevredenheid van leerlingen en ouders. De informatie komt van DUO – Dienst Uitvoering Onderwijs –, de Inspectie van het Onderwijs en Marcanti College zelf.

Bekijk het Marcanti College op Scholen op de Kaart

Kwaliteitskaarten Inspectie

Elk jaar publiceert de Inspectie van het Onderwijs op haar website de kwaliteitskaarten van het VO. De schoolresultaten – opbrengsten genoemd – bestaan uit de 4 onderdelen:

  1. rendement onderbouw
  2. rendement bovenbouw
  3. cijfers centraal examen
  4. gemiddeld verschil tussen het schoolexamencijfer en het cijfer voor het centraal examen (SE-CE).

De kaarten zijn gebaseerd op de gemiddelde resultaten over de afgelopen 3 jaar.  

Bekijk de kwaliteitskaarten van de Inspectie