Opleidingsschool

Het Marcanti College is opleidingsschool van de lerarenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam. Jaarlijks leiden we een aantal studenten op tot docent. Daarnaast zijn we op weg om binnen enkele jaren erkend te worden als Academische Opleidingsschool.

Marcanti vindt het belangrijk om een nieuwe generatie leraren te begeleiden zodat zij bekwaam en bevoegd voor de klas staan. De schoolopleider begeleidt de studenten en houdt intervisie om mogelijke obstakels te overwinnen.

Academische Opleidingsschool

Marcanti is op weg om binnen enkele jaren erkend te worden als Academische Opleidingsschool. Dit gebeurt in samenwerking met andere scholen van Esprit, de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Er is intensief contact met andere academische opleidingsscholen in de regio. Een academische opleidingsschool zet praktijkonderzoek in om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Leer- en ontwikkelingsvragen onderzoeken

Het onderzoek is gericht op leer- en ontwikkelingsvragen van Marcanti College. Denk daarbij aan vragen over de rol van taalbeheersing bij bètavakken of de effecten van het gebruik van ICT in de les. Of hoe we doelstellingen van de school uitwerken in de lessituatie. Docenten van Marcanti worden opgeleid om dit soort onderzoeken op te zetten en uit te (laten) voeren. Bijvoorbeeld door kennis en vaardigheden van de aanwezige studenten van de lerarenopleiding te gebruiken.

Daarnaast stimuleert de Academische Opleidingsschool schoolleiding en medewerkers op een onderzoekende manier de eigen lessituatie te bekijken om zo verder te kunnen ontwikkelen.