Samenwerken

Het Marcanti College is een belangrijke partner in de buurt en speelt een nieuwe rol in de stedelijke samenleving. Hiervoor werken we samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties, scholen in het basisonderwijs en gemeente-instellingen.

Samenwerking met Mundus College

Het Marcanti College werkt nauw samen met Mundus College. Een groot pluspunt van deze samenwerking is dat leerlingen zonder vertraging en drempels kunnen veranderen van opleiding.

 

Stadsdeel West

Marcanti is stevig verankerd in West en heeft veel contact in en met de buurt. Zo richten we op dit moment met onze buurtgenoten het plein voor de school opnieuw in. Daarnaast zijn we actief betrokken bij Jong In West. Leerlingen werken samen met volwassenen aan een prettige en veilige buurt.

Jong In West

We dragen de afspraken van Jong in West – actief uit met 4 gedragscodes :

  • Iedereen hoort erbij.
  • Wij zorgen voor elkaar.
  • Wij zorgen voor onze omgeving.
  • Wij beheersen onszelf.

Schoolwacht

Tijdens het schooljaar organiseren Marcanti en het stadsdeel verschillende activiteiten die aansluiten bij de 4 gedragscodes. Schoolwacht is een succesvol voorbeeld waarbij leerlingen op een positieve manier elkaar leren aanspreken op zorg voor de omgeving, en voor elkaar.

Opleidingsschool

Marcanti is opleidingsschool van de lerarenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam. Jaarlijks leiden we een aantal studenten op tot docent. We vinden het belangrijk om een nieuwe generatie leraren te begeleiden zodat zij bekwaam en bevoegd voor de klas staan. De schoolopleider begeleidt de studenten. Daarnaast zijn we goed op weg om binnen enkele jaren erkend te worden als Academische Opleidingsschool.

Bedrijven

Marcanti vindt praktijkervaring essentieel. Het stage-programma in het 3e en 4e leerjaar maakt dan ook een belangrijk deel uit van het examen. We werken daarbij nauw samen met bedrijven en zijn vooral op zoek naar structurele stageplekken. Dat biedt volop wederzijdse voordelen. Zo is de continuïteit voor beide partijen gewaarborgd en heeft het bedrijf een vaste stagebegeleider. Daarnaast werken stagiairs elkaar in; dat bespaart begeleidingstijd.