Profiel Marcanti

Het Marcanti College is een overzichtelijke school voor leerlingen met vmbo (basis, kader, theoretisch), mavo, havo of vwo advies. Ons onderwijs is erop gericht dat alle leerlingen een diploma halen op het voor hen hoogst haalbare niveau.

Bovendien biedt Marcanti een 6 jarige HTL-route. Een traject waarin de leerling het mavo- én havodiploma behaalt en wordt voorbereid op het hbo. Daarnaast bieden we een breed programma voor vmbo basis/kader: leerlingen krijgen een intersectoraal programma Dienstverlening & Producten.

Extra's Marcanti

  • Kleinere klassen in de onderbouw, extra individuele aandacht en leerling voelt zich snel thuis.
  • Passend onderwijs, extra ondersteuning als het nodig is met Remedial teaching, vaardigheidstrainingen en steunlessen.
  • Veel aandacht voor taal en rekenen.
  • Stimulerende brugperiode van 2 schooljaren. Het is altijd mogelijk een niveau hoger te werken dan adviesniveau.
  • Vitale School, gecertificeerd als sport-actieve school. 4 uur gym per week en volop sportactiviteiten. We stimuleren een actieve en vitale leefstijl.
  • Gecertificeerd als Vecon Business School. Extra aandacht voor ondernemen.
  • Stages en praktijkleren voor alle leerlingen.