Missie en visie

Midden in Amsterdam, midden in de wereld!

Wij zijn vernieuwend door modern onderwijs dat midden in het leven van de grote stad staat. Ons uitgangspunt is daarbij leerlingen een diploma laten halen op het voor hen hoogst haalbare niveau.

 • Wij geven dit vorm door een brede, langer durende brugklas, waardoor onze leerlingen de kans krijgen het beste uit hen zelf te halen.
 • Een onderwijsaanbod dat verder gaat dan nieuwe kennis opdoen en leerlingen ook leert met die kennis te handelen.
 • Naast leren leren leiden wij de leerlingen op tot bekwame, zelfbewuste, zelfsturende en ondernemende mensen, die weten wie ze zijn, wat ze kunnen, wat ze willen en hoe ze dat kunnen bereiken.

Lesgeven zonder cijfers

 • Het Marcanti College stimuleert actief leren zonder cijfers, maar wel met formatieve evaluatie.
 • Dit betekent dat de leerlingen en docenten meer inzicht krijgen in wat de leerling heeft gedaan, wat de leerling allemaal kan en welke vervolgstappen er genomen moeten worden om de leerdoelen te bereiken.
 • Het doel hiervan is de leerling meer inzicht geven in zichzelf en de docent kan meer onderwijs op maat geven.
 • Ontdekken wat je kan en dan beter worden!
 • Onze visie is gebaseerd op het Onderwijsmanifest van Esprit Scholen en staat praktisch uitgelegd in ons Schoolplan.

Hart voor de leerling

 • Naast zorg bij het leren via leerlingbegeleiding, ondersteunt Marcanti College leerlingen en ouders ook op sociaal- en emotioneel gebied.
 • De begeleiding van leerlingen op het Marcanti College verloopt volgens een afgesproken en vastgelegde route en is opgebouwd uit verschillende niveaus van begeleiding; deze niveaus noemen wij Professionele Momenten (PM). Op elk Professioneel Moment kan aan uw kind begeleiding gegeven worden, passend bij de eigen ondersteuningsvraag.
    

Bekijk Schoolplan Marcanti College

Bekijk Onderwijsmanifest Esprit Scholen