Missie en visie

Missie

Het Marcanti College ondersteunt iedere leerling om zijn talenten maximaal te ontwikkelen. De school kent de leerlingen en de ouders. Wij bieden leerlingen een onderwijsroute die bij ze past. Marcanti wil met zijn onderwijs:

  • Alle leerlingen voorbereiden op succesvol participeren in de samenleving.
  • Alle leerlingen voorbereiden op vervolgonderwijs: minimaal een startkwalificatie van niveau 2 op de arbeidsmarkt. Dat betekent minimaal een diploma behalen op niveau 2 van het middelbaar beroepsonderwijs, ROC.

Visie

  • Marcanti zorgt ervoor dat iedere leerling kan leren en werken in een vertrouwde, prettige en veilige omgeving.
  • De leerlingen krijgen de kans zich optimaal te ontwikkelen, in een tijd waar veel van leerlingen wordt verwacht.
  • We brengen de ontwikkelingen en resultaten goed in beeld. Dit gebeurt onder andere bij het vak studieloopbaanbegeleiding.
  • Marcanti houdt rekening met het eigen tempo en de eigen leerstijl van leerlingen.
  • Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn.
  • Onze visie is gebaseerd op het Onderwijsmanifest van Esprit Scholen en staat praktisch uitgelegd in ons Schoolplan.

Bekijk Schoolplan Marcanti College

Blader door Onderwijsmanifest Esprit Scholen