Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van leerlingen op de scholen. Er staat in wat er van de leerlingen in school wordt verwacht. En wat de leerlingen van de school, docenten en hun medeleerlingen kunnen verwachten.

Duidelijkheid voor leerlingen én docenten

Voor de school en docenten is het goed dat zij weten waar ze de leerlingen aan kunnen houden. En dat docenten ook weten waar ze door de leerlingen op aangesproken kunnen worden. Voor iedereen in de school is het noodzakelijk dat deze rechten en plichten van en tegenover leerlingen niet willekeurig zijn, maar dat deze zijn vastgesteld. Daarvoor is het leerlingenstatuut.

Bekijk Leerlingenstatuut (pdf)