Externe vertrouwenspersonen

Overal waar mensen samen zijn, kunnen zij last krijgen van ongewenste omgangsvormen en integriteitschendingen. Te denken valt aan pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie en machtsmisbruik.

Vaak is het voldoende om hierover met elkaar in gesprek te gaan, al dan niet met hulp van een derde, zoals de leidinggevende, de docent of de mentor. Soms is dat niet genoeg.

Werknemers van Esprit Scholen kunnen dan terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Esprit Scholen heeft expliciet voor twee externe vertrouwenspersonen gekozen, een man en een vrouw, op basis van een advies van CvB/MT en GMR. 

Klik hier voor contactgegevens Externe vertrouwenspersonen Espritscholen.