Omgangs- en doeregels

Zoals alle scholen kent ook Marcanti College regels. Onze omgangs- en doe-regels scheppen een prettige leeromgeving waarin voor iedereen volop ruimte is voor persoonlijke ontplooiing binnen duidelijk vastgestelde grenzen.

Uitgangspunten omgangs- en doeregels

voor leerlingen en personeel

  • Mensen komen uit verschillende culturen.
  • Mensen hebben een verschillend geloof.
  • Mensen verschillen in seksuele geaardheid.
  • Mensen zien er verschillend uit.

Je mag over al deze dingen verschillend denken. Maar: wij beledigen niet, bedreigen niet en discrimineren niet.

Onze omgangsregels

1. We hebben respect voor verschillen in elkaars levensovertuiging, geloof en geaardheid.
2. We discrimineren, beledigen en bedreigen elkaar niet.
3. We roddelen niet over elkaar.
4. We zijn beleefd tegen elkaar.
5. We pesten elkaar niet.
6. We stelen of vernielen elkaars spullen niet.
7. We schelden en vechten niet.
8. We praten ruzies uit.
9. We luisteren naar elkaars mening over gedrag.
10. We helpen elkaar ons goed te gedragen.

Onze doeregels

1. De school is kauwgomvrij.
2. De school is energiedrank-vrij.
3. Wij hebben een gezonde schoolkantine.
4. We eten en drinken alleen in de kantine, en tijdens de pauzes op de werkplekken op de 1e en 2e verdieping.
5. We doen in de klas onze jas uit en onze pet af.
6. We hebben lesmateriaal bij ons en zorgen voor een ongestoorde voortgang van de les. Apparaten die we niet in de les gebruiken, stoppen we in onze tas.
7. We zorgen dat het gebouw mooi blijft en we gebruiken de afvalbakken.
8. We gaan in de pauze naar beneden, naar de mediatheek of naar de werkplekken.
9. We gaan alleen bij leswisselingen en in pauzes naar het toilet.
10. We nemen geen wapens of drugs mee naar school.
11. We gebruiken de mobiele telefoon alleen in de daarvoor gereserveerde ruimte.