Examenreglement

In het examenreglement staan de regels en bepalingen over het eindexamen, het schoolexamen en het centraal examen. In het reglement staat ook informatie over de bezwaar- en beroepsprocedure.

Bekijk Examenreglement (pdf)

Zie ook PTO's en PTA's - Overgangsnormen en slaagregeling - Examenrooster