Weekend Academie basisonderwijs

In het weekend huisvest het Marcanti College de Weekend Academie voor basisschoolleerlingen. Op zaterdag van 13.00-17.30 uur krijgen leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs

  • Huiswerkbegeleiding: in alle rust met de juiste begeleiding aan school werken;
  • Talentenuur: aan de slag met het ontwikkelen van talenten, oefenen met sociale vaardigheden en inspirerende gastlessen;
  • Sport & ontspanning: lekker bewegen en creatief bezig zijn.

Eigen bijdrage

Voor € 50,- mogen leerlingen een jaar lang aan de Weekend Academie deelnemen.

Een keer meedoen? Dat kan!

Leerlingen zijn van harte welkom om gratis en vrijblijvend een middag mee te doen. Aanmelden voor een meeloopdag kan op onze website www.weekendacademie.nl of door te bellen naar 020-3316046 of kom een keer langs op de Weekend Academie.

Leerlingen van het Marcanti College, die niet meedoen aan het project Ouderbetrokkenheid&Schoolsucces kunnen zich uiteraard ook opgeven voor de Weekend Academie voor het Voortgezet Onderwijs. Deze programma’s vinden op diverse locaties in West plaats.