Intersectoraal Programma

Het Intersectoraal Programma Dienstverlening & Producten van Marcanti College combineert kennis en beroepsvaardigheden uit verschillende beroepsrichtingen die je als leerling op het mbo kan kiezen.

Voordelen leerling

  • Je krijgt een goed beeld van verschillende beroepsrichtingen.
  • Je leert vaardigheden aan die je later goed kunt toepassen in het mbo.  
  • Pas in de 4e klas maak je een keuze voor een beroepsrichting in plaats van de 2e klas.

Breed programma

Leerlingen van Marcanti kunnen doorstromen naar alle mbo vervolgopleidingen. Het programma is breed; onderdelen uit verschillende beroepsrichtingen komen aan bod. Opdrachten vanuit beroepsrichtingen als zorg en welzijn, handel, verkoop en administratie bieden we in samenhang aan. Dit betekent dat je leert via thema’s. In ieder thema komen onderdelen uit bijvoorbeeld zorg en welzijn en economie voor.

Algemene vaardigheden leren

Tijdens de lessen doe je als leerling algemene vaardigheden op. Je leert bijvoorbeeld hoe je een gezonde maaltijd maakt, of een ondernemingsplan opstelt. Daarnaast leer je ook hoe je een gewenste beroepshouding ontwikkelt. Denk bijvoorbeeld aan: afspraken nakomen, samenwerken, initiatief tonen, zelfstandigheid, openstaan voor feedback, informatie opzoeken en verwerken, evalueren en reflecteren. Ook train je in vaardigheden als organiseren, presenteren, communiceren en plannen.

Goed voorbereid op examen

In het Intersectoraal Programma leer je verschillende kanten van een heleboel beroepsrichtingen kennen. Ook loop je verschillende stages. Zo maak je makkelijker in de 4e klas een goede keuze voor een vervolgopleiding in het mbo. In de 4e klas bereidt Marcanti je goed voor op het landelijk Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen. Je krijgt 8 weken lang examentraining. Naast Dienstverlening en Producten volg je de vakken Nederlands, Engels, economie, een keuzevak, maatschappijleer, kunstvakken en lichamelijke opvoeding.

Bekijk rondleiding door Marcanti