Vmbo basis/kader

Marcanti College's voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs – vmbo –  bereidt leerlingen uitstekend voor op allerlei sectoren en niveaus van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Na de 2-jarige brugperiode ga je verder in de 3e klas HTL, 3e klas havo of 3e klas intersectoraal.

Veel praktijk

Onze leerlingen maken tijdens uitgebreide stages al vroeg kennis met werken in de praktijk. Marcanti heeft goede contacten met het bedrijfsleven en verschillende zorginstellingen. 

Goede afstemming met Mundus College

Als blijkt dat het kaderniveau in leerjaar 1 t/m 3 niet haalbaar is, dan stroom je als leerling automatisch door naar onze zusterschool binnen Esprit Scholen: het Mundus College. De doorstroom regelen beide scholen onderling en is goed op elkaar afgestemd. Wij laten leerlingen niet doubleren.