Vitale school

Het Marcanti College wil een vitale, gezonde en sportieve school zijn. Binnen 5 jaar willen wij ons ontwikkelen tot een vitale school, waarin we leerlingen stimuleren een actieve en vitale leefstijl te ontwikkelen.

Volop in actie

  • Met ingang van schooljaar 2012-2013 zijn de uren voor bewegingsonderwijs (gymnastiek) verdubbeld van 2 uur naar 4 uur per week. Dat is 2 uur meer dan op een gemiddelde middelbare school.
  • Het Marcanti College is gecertificeerd als sportieve school, toegekend door de Koninklijke Vereniging Lichamelijke Opvoeding (KVLO).
  • Onze gymnastiekdocenten zijn bijgeschoold om inactieve leerlingen te herkennen en ze te stimuleren meer te bewegen.
  • Sportdagen, toernooien en buitenschoolse sportactiviteiten staan hoog op de agenda. Het hele jaar door zijn er sportieve toernooien en sportdagen, waaronder de Sloterplas-loop, Dam tot Damloop, een voetbal- en een basketbaltoernooi. 
  • In het 1e en 2e leerjaar duren de buitenschoolse sportactiviteiten van Topscore 22 weken.
  • In de themalessen van het 1e en 2e leerjaar besteden we aandacht aan het Do It programma. In dit programma staan een gezonde voeding en een gezonde leefstijl centraal.
  • Het aanbod van de schoolkantine is samen met de leerlingenraad onderzocht en in samenspraak met de leerlingen aangepast.
  • In de school staat een aantal drinkwatertanks. Alle leerlingen uit de 1e klas krijgen aan het begin van het schooljaar een waterfles, waarmee ze gratis drinkwater uit de watertanks kunnen tappen.
  • Het hele schoolgebouw – ook vóór de ingang en rondom de school – geldt als rookvrije zone.
  • In de 1e klas krijgen alle leerlingen de kans hun zwemvaardigheidsbewijs te halen dat gelijk staat aan het A-diploma.

Kortom: het Marcanti College is goed op weg naar de vitale school