Schoolplan Marcanti

Het schoolplan beschrijft het beleid van Marcanti College voor een periode van 4 jaar. Waar staan we op dit moment en wat willen we in de periode 2018-2022 bereiken?

Marcanti: een resultaatgerichte organisatie voor leerlingen en medewerkers.

Speerpunten

Marcanti haalt het beste uit de leerlingen. De leerlingen doen examen op het voor hen hoogst haalbare niveau.
Marcanti heeft een Leerplein en een Leesplein, gericht op zelfstandig leren.
Marcanti streeft ernaar praktijkgericht en contextrijk onderwijs vorm te geven.
Marcanti heeft veel aandacht voor bewegen, gezondheid en leefstijl, onder de noemer Vitale School.
Marcanti biedt extra onderwijstijd, op het gebied van taal en rekenen.
Marcanti ontwikkelt een doorlopende leerlijn met basisonderwijs en vervolgonderwijs.
Marcanti biedt projecten: een aanbod van extra sport, extra business en extra kunst en cultuur.
Marcanti biedt ook een 6 jarige HTL-route aan. Een leertraject waarin leerlingen hun mavo- (TL) én havodiploma behalen en worden voorbereid op het hoger beroeps onderwijs (hbo).

Inhoud Schoolplan

Het Schoolplan bestaat uit 5 hoofdstukken:

  1. Onze school.
  2. Onderwijskundig beleid en zorg.
  3. Personeelsbeleid.
  4. Kwaliteitsbeleid.
  5. Overige beleidsterreinen, waaronder Strategisch beleid en veiligheid, en Financieel beleid.

Bekijk Schoolplan Marcanti College

Onderwijsmanifest Esprit Scholen

Marcanti maakt deel uit van Esprit Scholen. Esprit heeft haar beleid vastgelegd in een Onderwijsmanifest. Onze school heeft de pijlers uit het Onderwijsmanifest vertaald naar concrete activiteiten binnen en buiten de school.

Blader door Onderwijsmanifest Esprit Scholen