Algemeen

Overgangsnormen 2018-2019 - in bewerking

Algemeen Programma van Toetsing & Afsluiting 2018-2019

Examenreglement Espritscholen

Examenrooster 2019 - in bewerking

Rubrics Onderbouw

Leerjaar 1   periode_1   periode_2   periode_3

Leerjaar 2   periode_1   periode_2   periode_3

Programma van Toetsing en Afsluiting

Leerjaar 3 BASIS/KADER

Leerjaar 3 HTL

Leerjaar 4 BASIS/KADER

Leerjaar 4 TL 

Leerjaar 4 HAVO

Leerjaar 5 HAVO