Leerlingbegeleiding

Het Marcanti College heeft veel oog voor hoe de leerling zich ontwikkelt op gebied van leren. Wij bieden daarom kleinere klassen, veel individuele aandacht en een mentor als centrale figuur voor leerlingen en ouders. Ook zorgen we voor een goede verzuimcontrole.

Mentor
De mentor begeleidt de leerling persoonlijk en houdt de leerresultaten van de leerling scherp. Leerlingen werken tijdens de loopbaanlessen aan vaardigheden die nodig zijn om de studie op het Marcanti en later op het mbo succesvol af te sluiten. Ook worden de leerlingen begeleid om antwoord te geven op de vragen; wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en wat heb ik nodig om daar te komen? 

De mentor houdt alle ontwikkelingen van de leerling bij, en onderhoudt ook de contacten met ouders.  

Passend onderwijs
Het passend onderwijs vervangt de leerlinggebonden financiering. Schoolbesturen zijn verplicht om elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft, een zo passend mogelijke onderwijsplek te bieden. Ouders hoeven dan niet meer zelf op zoek te gaan naar een passende plek.

Huiswerkbegeleiding en steunlessen
Leerlingen kunnen huiswerk maken in de mediatheek onder begeleiding van docenten. Voor enkele vakken zijn er in de examenklassen speciale ondersteuningslessen. Deze lessen bieden we op maat en naar behoefte aan. Leerlingen in het 1e of 2e leerjaar krijgen het vak studievaardigheden.  

Leerling-coördinator
De leerling-coördinator draagt zorg voor de opvang van uitgestuurde leerlingen en initieert de nodige vervolgacties. Verder houdt de leerling-coördinator tijdens de pauzes en tijdens de lessen toezicht in de school en is de leerling-coördinator het 1e aanspreekpunt bij een conflict.

Decanaat
Voor een goede keuzebegeleiding, loopbaanbegeleiding en doorverwijzing naar aansluitende vervolgopleidingen doen de leerlingen, ouders en docenten een beroep op de decaan. Het Marcanti College werkt samen met het MBO om leerlingen zo goed mogelijk kennis te laten maken met de mbo-opleidingen en mogelijke toekomstige beroepen. Leerlingen maken in de verschillende leerjaren op verschillende manieren kennis met de mogelijke vervolgopleidingen.

Mevrouw Luca Scheunhagen is onze decaan. U kunt haar bereiken via decanaat@marcanti.espritscholen.nl

Zorg
Naast uitgebreide leerlingbegeleiding, ondersteunt Marcanti leerlingen ook op sociaal, emotioneel en maatschappelijk gebied.

Bekijk onze zorg voor leerlingen.