TL (mavo)

In de TL (mavo) kunnen leerlingen 7 vakken kiezen in plaats van de verplichte 6. Vanaf de 3e klas TL volgen leerlingen een keuzevak dat gekoppeld is aan het havoprofiel dat je ná het TL-examen gaat volgen. Iedereen krijgt plusuren Nederlands, Engels en wiskunde. Een extra uur dat op zichzelf staat en je voorbereidt op de havo-stof.