Doorstroom Vmbo TL naar 4 Havo

Op het Marcanti College kun je na het behalen van je diploma Vmbo TL makkelijk overstappen naar 4 Havo.

Hieronder de voorwaarden voor de overstap.

Toelatingsvoorwaarden Vmbo 4 TL – Havo 4*

A.   Een positief advies van je huidige school.
B.   Het gemiddelde eindcijfer op het diploma moet een voldoende zijn.
C.   Een positief advies van de intakecommissie.

Toelichting op de voorwaarden

B. Eindcijfer diploma
Het eindcijfer op het diploma is voldoende als het gemiddelde van de eindcijfers van alle vakken tenminste een 6,8 is.

C. Advies intakecommissie
De intakecommissie bestaat uit de teamleider havo Mevrouw J. Meijn en de decaan Mevrouw S. Göksen-Zayim.

Als kan worden voldaan aan de voorwaarden A en B, stuurt hij/zij een motivatiebrief aan Mevrouw J. Meijn.

E-mailadres: j.meijn@marcanti.espritscholen.nl.

Tijdens het intakegesprek waarvoor de leerling wordt uitgenodigd, toont de leerling aan dat hij/zij: 

  • Voldoende gemotiveerd is om de havo succesvol af te sluiten.
  • Voldoet aan het door de school vastgestelde havo-profiel.
  • In de 4e klas theoretisch een vakkenpakket heeft dat aansluit bij het gekozen havo-profiel. 

Het advies van de intakecommissie wordt uiterlijk één week na het gesprek schriftelijk naar het huisadres van de leerling gestuurd. Het advies gaat vergezeld van een inhoudelijke onderbouwing.

 
 

 * Voor leerlingen die zijn blijven zitten in 4 havo, gelden de punten A en C.