Doorstroom Vmbo TL naar 4 Havo

Er is een TL diploma behaald en de intakecommissie 4 havo (PLG leider havo, examencoördinator en de adjunct-directeur) heeft een positief advies gegeven.

Positief advies:

  1. Uiterlijk één week na het behalen van het TL diploma stuurt hij/zij een motivatiebrief gericht aan de intakecommissie.
  2. Tijdens het intakegesprek toont de leerling aan dat hij/zij:
    - Voldoende gemotiveerd is om de havo succesvol af te kunnen sluiten en
    - Voldoet aan het door de school vastgestelde havoprofiel en
    - In de 4e klas theoretisch een vakkenpakket heeft gehad dat aansluit bij het gekozen / door de school aangeboden havoprofiel.

Het advies van de intakecommissie wordt uiterlijk één week na het gesprek schriftelijk naar het huisadres van de leerling gestuurd. Het advies gaat vergezeld van een inhoudelijke onderbouwing.

Doubleren in 4 havo is niet toegestaan voor leerlingen die doorstromen vanuit 4TL.