Project Chromebooks

In het schooljaar 2014-2015 is het Marcanti in 2 klassen gestart met een project gepersonaliseerd leren met Chromebooks.  Het project heeft er toe geleid dat vanaf schooljaar 2016-2017 alle leerlingen in leerjaar 1 beschikken over een Chromebook.
De laptops beschikken over Gmail, Google Docs en specifieke onderwijsapps. Bovendien bieden de laptops een cloudopslag en zijn ze goed beveiligd.
De school draagt een deel van de kosten door een bijdrage van €100 per leerling.

Toepassingen bij vakken

Leerlingen kunnen bij tekenen bijvoorbeeld een eenvoudige versie van het programma AutoCad gebruiken. Bij biologie is het mogelijk het menselijk spierstelsel interactief te bekijken. Voor aardrijkskunde is er een 3D-weergave van het zonnestelsel. De meeste lesstof is inmiddels digitaal beschikbaar. Toepassingen voor een paar vakken zijn nog in ontwikkeling, tot die tijd gebruiken we nog even boeken.

Volop voordelen

De docent richt de lesstof gericht af op iedere leerling. De docent ziet precies waar leerlingen zijn met de inhoud van de lesstof. Lopen ze voor, dan krijgen ze meer werk. Blijven ze achter, dan krijgen ze extra ondersteuning. Docenten nemen bijvoorbeeld zelf instructiefilmpjes op die leerlingen via YouTube bekijken.

Gepersonaliseerd leren

Leerlingen werken in GoogleDocs makkelijker samen aan een project. In de klas kan een leerling individueel extra uitleg krijgen zonder dat anderen daar op hoeven te wachten. Als je huiswerk maakt, roep je via Hangouts de hulp van een docent of klasgenoot in. Bovendien bieden de Chromebooks in combinatie met de onderwijsprogramma’s meer mogelijkheden voor onderwijs op maat.

Praktische informatie over Chromebooks