Brugklassen

Het Marcanti College heeft een brugperiode van 2 jaar. Ons streven is dat een leerling het hoogst haalbare diploma behaalt. Daarom kunnen leerlingen in elke brugklas opstromen naar een hoger onderwijsniveau.

vmbo kader, TL en havo

Wij bieden leerwegen aan op vmbo kader, TL (= theoretische leerweg/mavo) en havo niveau. Naast het reguliere programma bieden wij uitgebreide ondersteuning door Remedial Teaching, vaardigheidstrainingen en een rekenuur. Door deze gerichte leerlingbegeleiding halen onze leerlingen hun diploma op een zo hoog mogelijk niveau.

leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Lwoo is voor vmbo-leerlingen die genoeg capaciteiten hebben om een diploma te halen, maar extra hulp nodig hebben. Marcanti heeft er bewust voor gekozen om leerlingen met een lwoo-advies gewoon te plaatsen in groepen met leerlingen met een vmbo-advies. De kleine klassen op onze school bieden volop mogelijkheden om ook de leerlingen met en lwoo-advies goed te begeleiden. Naast het reguliere programma biedt Marcanti uitgebreide leerlingbegeleiding.

Bekijk onze leerlingbegeleiding