Onderwijs

Wij stimuleren het actief leren zonder cijfers. Dit betekent dat jij als leerling en je docent kijken naar wat je hebt gedaan, wat je allemaal kan en welke vervolgstappen er genomen moeten worden om je leerdoelen te bereiken

Op het Marcanti College ga jij werken met een Chromebook, om je per vak uit te dagen op jouw niveau! Natuurlijk gebruiken wij ook boeken, maar dit maakt leren nog leuker.

Het Marcanti College biedt 7 onderwijs niveau's:

  • Vmbo Basis
  • Vmbo Kader
  • Vmbo Kader met lwoo
  • Vmbo Theoretische Leerweg
  • Vmbo Theoretische Leerweg met lwoo
  • HAVO
  • VWO

Breed onderwijsaanbod

Wil je al gericht een vak leren of ontdekken welke kant je op wilt? Het Marcanti biedt een breed programma voor vmbo basis / kader: je volgt een programma Dienstverlening & Producten of Zorg & Welzijn.